به گزارش عصر توریسم، لیلا خسروی با حکم رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سرپرست پژوهشکده دیرینه شناسی شد. این درحالی است که از انتصاب رئیس پیشین این پژوهشکده حدود شش ماه گذشته بود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، مصیب امیری ـ رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ـ درحالی سرپرست جدیدی برای پژوهشکده دیرینه شناسی منصوب کرده که حدود شش ماه از انتصاب «کوروش روستایی» به عنوان رئیس پژوهشکده دیرینه شناسی گذشته است. قبل از روستایی نیز «محمد مرتضایی»، ریاست پژوهشکده دیرینه شناسی را به عهده داشت که بعد از حدود پنج ماه از این مسؤولیت استعفا کرد. قبل از او هم «مرتضی حصاری» حدود پنج ماه این مسؤولیت را به عهده گرفته بود.
این تغییرات متوالی در پژوهشکده دیرینه شناسی درحالی رخ داده که تهیه نقشه و اطلس دیرینه شناسی با روندی کند پیش می رود، بطوریکه کوروش روستایی در آخرین اظهارات خود به عنوان رئیس این پژوهشکده اظهار داشته بود: «با روند کندی که در بررسی­ های باستان­ شناسی داریم، نقشه‌ی باستان­ شناسی کشور تا ۱۰۰ سال دیگر هم تکمیل نخواهد شد.»
از طرف دیگر، کمبود اعتبارات برای جستجوهای دیرینه شناسی و صیانت از آثار، غارت و حفاری های بدون مجوز و تعرض ها، مداخلات و تخریب های پی درپی و منزوی شدن و به هجران کشیده شدن برخی باستان شناسان در سالهای اخیر، همچون چالش هایی است که دست به گریبان دیرینه شناسی ایران شده است.
از همین رو، در حکمی که مصیب امیری ـ رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ـ برای لیلا خسروی صادر کرده، اهم وظایف سرپرست پژوهشکده دیرینه شناسی به این شرح اشاره شده است: «ساماندهی بهینه پژوهش های دیرینه شناسی کشور، تعیین اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه های تخصصی، برنامه ریزی و همکاری در تهیه و تکمیل نقشه دیرینه شناسی کشور، نظارت مستقیم بر حسن انجام وظایف مدیران گروههای پژوهشی، اعضاء هیأت علمی و کارشناسان، تهیه و تدوین گزارش های علمی، آمار و اطلاعات کارهای پژوهشکده، بررسی و شناسایی و پیشنهاد ثبت آثار شاخص واجد ارزش کشور، پیشنهاد طرح های پژوهشی کاربردی در زمینه وظایف پژوهشکده، همکاری و مشارکت با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی در طرح های پژوهشی های کاربردی باتوجه به اولویت های پژوهشگاه و وزارت متبوع، کوشش برای تدوین و تالیف و ترجمه کتاب های دیرینه شناسی و مجلات علمی در سطوح تخصصی و عمومی، برنامه ریزی برای همایش های دیرینه شناسی در سطوح ملی و بین المللی و نشست های تخصصی، استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی ادارات کل استانی وزارت متبوع، هماهنگی با ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها و گرفتن اولویت های پژوهشی برای تعیین اولویت های پژوهشی کشور در زمینه باستان شناسی، بهره گیری از ظرفیت پایان نامه های تحصیلی مرتبط در زمینه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و… »