عصر توریسم: به گزارش عصر توریسم، خوزستان مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول می گوید: خانه تاریخی «سوزنگر» نزدیک به ۱۰ سال است که متصرف غیرقانونی دارد.

عباس چراغ چشم در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: مبحث رفع تصرف خانه تاریخی سوزنگر بارها از جانب اداره میراث فرهنگی دزفول و اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان و حتی وزارت میراث فرهنگی مورد پیگیری قرار|گرفت ولی موفق به رفع تصرف این خانه تاریخی نشده بودند.

او افزود: حکم تخلیه بدوی این بنای تاریخی صادر شده و بمحض صادر شدن حکم قطعی به تخلیه آن اقدام خواهیم کرد.

چراغ چشم اظهار داشت: خانه تاریخی سوزنگر پس از تخلیه و بیرون کردن متصرف غیرقانونی بعنوان مرکز آموزش صنایع دستی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیر میراث فرهنگی دزفول تصریح کرد: در حدود ۱۰ سال قبل و به منظور حفاظت و نگهداری، این بنای تاریخی به صورت موقت در اختیار شخصی قرار داده شده بود و این شخص از آغاز استقرار در این خانه به تنهایی در آن سکونت داشته است.
خانه سوزنگر در ارتباط با دوره قاجار است و در دزفول محله قلعه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۲۶۰۶ بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

منبع: