عصر توریسم: عصر توریسم: برخی از آثار باستانی که به ایالات متحده آمریکا قاچاق شده بودند به ترکیه بازگردانده شدند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از آرت نیوز، شش مجسمه باستانی که از شهرهای تاریخی ترکیه، غیرقانونی به ایالات متحده آمریکا منتقل شده بودند، بتازگی به ترکیه تحویل داده شدند و در جریان مراسمی در موزه «آنتالیا» به معرض نمایش گذاشته شدند.
این اشیای تاریخی ماه گذشته، با همکاری وزارت فرهنگ ترکیه و مقام های ایالات متحده آمریکا به این کشور تحویل داده شد.
بگفته وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، دولت این کشور ۵۰ سال در جست وجوی این آثار تاریخی گمشده بود.
«ژاله اینان»، که اولین عتیقه شناس زن ترکیه شمرده می شود و در سال ۲۰۰۱ درگذشته است، اولین فردی بود که کوشش کرد اصالت این شش اثر تاریخی را ثابت کند. تحقیقات این عتیقه شناس تا حد زیادی در بازگشت این اشیای تاریخی مؤثر بود، اما برای استرداد آنها کافی نبود و تحقیقات تکمیلی چند روزنامه نگار و مقام های واحد قاچاق آثار تاریخی دادستانی منهتن، در نهایت به بازگشت این آثار تاریخی به ترکیه منجر گردید.
واحد قاچاق آثار تاریخی دادستانی منهتن در یک دهه اخیر بیش از چهار هزار و هشتصد اثر تاریخی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را توقیف کرده است.
آثار تاریخی که بتازگی به ترکیه بازگردانده شده اند، یک مجسمه برنز بزرگ از «لوسیوس وروس»، امیر روم متعلق به قرن اول یا دوم میلادی، مجسمه های «آتیس» و «آپولو» متعلق به اوایل دوران رومی، یک مجسمه متعلق به اوایل عصر برنز، یک کتیبه سفالین متعلق به دوران فریگیه ها و بخش هایی از یک ستون باستانی را شامل می شود.

منبع: