عصر توریسم: به گزارش عصر توریسم، باستان شناسان ایران و فرانسه در کاوش مشترک در محوطه اشکانی و ساسانی «ویرانشهر»، بنای یادمانی با کاربری مذهبی یا حکومتی کشف کردند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، فصل چهارم این کاوش به سرپرستی «میثم لباف خانیکی» و «روکو رانته» در محوطه‌ی ویرانشهر، واقع در شمال شهر فاروج استان خراسان شمالی با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، از سر گرفته شده است. جستجوهای دیرینه شناسی این فصل، در ادامه‌ی جستجوهای فصل های پیشین در سه ناحیه‌ی دروازه‌ی غربی، تپه‌ی جنوبی و میانه‌ی محوطه‌ی ویرانشهر تمرکز دارد.
لباف خانیکی در اینباره اظهار داشت: بررسی و کاوش دیرینه شناسی این محوطه که از سال ۱۳۹۸ شروع شده، نشان داده است ویرانشهر در دوران اشکانی و ساسانی، مسکونی و در ناحیه‌ی دره‌ی «اترک» دارای مرکزیت سیاسی و اقتصادی بوده است.
مطالعات و بررسی باستان شناسان ایرانی و فرانسوی مبین اینست که سکونتگاه یافته شده به وسعت ۱۴ هکتار با دیواری دفاعی محصور می شده و در گوشه‌ی شمالی آن بخش محصور دیگری قرار داشته که احتمالا بعنوان ارگ، مقر حاکمان این سکونتگاه را تشکیل می داده است.

سرپرست هیأت دیرینه شناسی محوطه ویرانشهر همینطور اظهار داشت: بر مبنای بررسی بقایای معماری و شواهد سطحی، برج هایی به فواصل متوالی در طول دیوار تعبیه شده بود و سازه های معماری خُرد و کلان در داخل محوطه برپا بوده اند که امروزه به صورت تپه ماهورهای نامنظم در پهنه‌ی محوطه قابل مشاهده اند.
لباف خانیکی با بیان اینکه در نتیجه‌ی کاوش فصل چهارم، ساختار دروازه، شامل معبر ورودی و برج های مکعب مستطیل شکل جانبی مورد شناسایی قرار گرفت، اظهار نمود: کاوش دیرینه شناسی در تپه‌ی جنوبی نشان داد که در این بخش از محوطه، بنایی یادمانی با کاربری مذهبی یا حکومتی برپا بوده و ساختار آن از دیوارهایی خشتی به پهنای سه متر بهره می برده است.
وی همینطور اظهار داشت: گمانه زنی در قسمت میانی محوطه‌ی ویرانشهر از وجود بقایای معماری در این بخش از محوطه پرده برداشت.
سرپرست هیأت دیرینه شناسی محوطه ویرانشهر افزود: نتایج مقدماتی کاوش فصل چهارم محوطه‌ی ویرانشهر از آن حکایت می کند که این سکونتگاه به فراخور اهمیت سیاسی و دفاعی دره‌ی اترک در دوره‌ی اشکانی و ساسانی یکی از مهم ترین مراکز جمعیتی ناحیه‌ی شمال شرق ایران محسوب می شده و شاهد رویدادهای تاریخی تعیین کننده ای در این منطقه بوده است.
لباف خانیکی اظهار داشت: ادامه‌ی کاوش ها در این محوطه‌ی تاریخی، اطلاعات ارزشمند ای در باب تاریخ معماری ایران و هم سنت های سفالی خراسان در دوران تاریخی را در اختیار پژوهشگران قرار خواهد داد.

«ویرانشهر» یکی از مهم ترین محوطه های تاریخی دره اترک است که یکی از مهم ترین شریان های ارتباطی شرق به غرب هم بوده و از دیرباز، توجه باستان شناسان را به خود جلب کرده است. باستان شناسان ایتالیایی که قبل از انقلاب این محوطه را شناسایی کرده اند، تاریخی معادل دوره ساسانی را برای آن پیشنهاد داده بودند.
مطالعات دیرینه شناسی در این محوطه تاریخی بعنوان بخشی از فعالیتهای مشترک دانشگاه تهران با موزه لوور پاریس تعریف و از سال ۱۳۹۸ شروع شده است و بر مبنای تفاهمنامه پنج ساله پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور صورت می گیرد.