به گزارش عصر توریسم، مجسمه «آپولون » در باغ های کاخ «ورسای » برای اولین بار و آن هم به وسیله هلیکوپتر از این مکان خارج شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا و به نقل از رویترز، مجسمه «ارابه آپولون» که بعنوان فواره در بخشی از باغ کاخ ورسای واقع در فرانسه قرار داشت، «آپولون» یکی از اساطیر نامدار یونان باستان را به تصویر می کشد و روز گذشته برای انجام یک پروژه مرمت ۱۸ماهه برای اولین بار از این مکان خارج شد.
این نخستین باری است که این اثر هنری پرارزش که توسط «ژان بتیست توبی» خلق شده است از خانه اصلی اش خارج می شود. این مجسمه در سال ۱۶۷۱ میلادی در دوران حکومت «لوئی چهاردم» در این باغ قرار داده شد.

تابحال متخصصان فقط سطح این مجسمه را مرمت کرده بودند. معمار ارشد «ورسای» در گفت و گو با رویترز از خساراتی اطلاع داد که در طول زمان به مجسمه «آپولون» وارد شده است.
این مجسمه فلزی که بیشتر از سه قرن در اطراف فواره این باغ قرار داده شده بود از ۱۳ مجسمه به وزن کلی ۳۰ تن تشکیل شده است در گذشت زمان گرفتار زنگ زدگی شده است.

مرمت این اثر هنری با از هم جدا کردن مجسمه ها، ترمیم و طلاکاری آنها شروع می شود و پایه سنگی این اثر هنری هم محکم تر خواهد شد.

دسته‌ها: توریسم