به گزارش عصر توریسم، اصفهان معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه نقشه راهی با اولویت های سازه ای برای مسجد جامع عباسی درحال تهیه است که با عنایت به شرایط گنبدِ آن، از این بخشِ مسجد شروع شده است، از پایان مرمت سه نیم ترک دیگرِ گنبد مسجد شیخ لطف الله هم اطلاع داد.

سید مهدی موسوی موحد در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایسنا در خصوص این که چرا باوجود ایرادهای موجود در مرمت دونیم ترکِ نخست گنبد مسجد شیخ لطف الله و با وجود تاکید متخصصان در خصوص توقف مرمت و استفاده از نظرات نخبگان و پیشکسوتان کشوری و حتی بین المللی، همچنان این مرمت ادامه پیدا کرده است، اظهار داشت: با عنایت به این که مسائل ایجادشده در مورد مرمت گنبد مسجد شیخ لطف الله با همان ترک اول به وجود آمد و ما در این خصوص با چالش های گوناگونی روبه رو شدیم (هرچند که من آن زمان مسئولیت معاونت میراث فرهنگی اداره کل را نداشتم و عضو شورای فنی هم نبودم)، اما در ادامه و در دوره جدید، جلسه ای با شورای راهبردی دفتر امور پایگاه های ملی و جهانی برگزار شد که متشکل از پیشکسوتان و اساتید دانشگاه و حتی منتقدان بود که در صورت جلسه ی آن بر کُلیت مرمت صحه گذاشتند، ولی بر رفع ایرادهای موجود تاکید کردند.

او اضافه کرد: بنابراین ایرادهای موجود در ترک اول برطرف شد، مرمت سه نیم ترک بعدی ادامه پیدا کرد و این مدل مرمت مورد تأیید قرار گرفت، یعنی آن چیزی که الآن ادامه دارد پیرو همان صورت جلسه ای است که با کمیته راهبردی دفتر پایگاه های ملی و جهانی انجام شد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر مرمت یک چهارم گنبد مسجد شیخ لطف الله به پایان رسیده است، اشاره کرد: در دو نیم ترک اول این گنبد یک سری ایرادهایی در ارتباط با تغییر رنگ وجود داشت که در سه نیم ترک جدید چنین نیست و ان شاءالله وقتی مرمت سه چهارم دیگر گنبد به پایان برسد وضعیت گنبد از این شکل خارج می شود.

موسوی موحد درخواست کرد: من تاکید می کنم که اصحاب رسانه حتما تصاویر پیش از مرمت دو ترک اول و تصاویر سه چهارم باقیمانده گنبد را ببینند، چون وضعیت آن بشدت وخیم است، اما این که آن موقع مرمت آغاز شد به این دلیل بود که ضرورت آن احساس می شد، منتهی یک سری ایراداتی وجود داشت که تلاش شد در سه نیم ترک بعدی برطرف شوند.

او با اشاره به اینکه پیمانکار مرمت گنبد مسجد شیخ لطف الله تغییری نکرده است، یادآوری کرد: مرمت سه نیم ترک جدید این گنبد همچنان با همان پیمانکار قبلی یعنی محمدرضا رضایت (معروف به ستار رضایت) انجام شده است.

بررسی مرمت گنبد مسجد جامع عباسی با اولویت سازه

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان در مورد مرمت گنبد مسجد جامع عباسی هم توضیح داد: آخرین جلسه در این مورد دو روز قبل برگزار شد که آقای دکتر مختاری روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه در اصفهان حضور داشت و به اتفاقِ سایر اعضای کمیته بررسی مرمت گنبد مسجد جامع عباسی یعنی آقای دکتر حجازی، آقای مهندس فرشته نژاد و آقای ایزدی روی گنبد آمدند و با عنایت به نظافتی که داخل دو پوش گنبد انجام شده بود مجدداً داخل پوش گنبد بازدید و تَرَک های موجود بررسی گردید.

موسوی موحد تاکید کرد: هم اکنون و بیشتر از همه، بحث ها و اولویت های سازه ایِ بنا موردتوجه قرارگرفته است تا «داستانِ خواجه در بند نقش ایوان است.»

او اضافه کرد: ما باید مراقب باشیم که به لحاظ سازه ای صدمه های شدیدی متوجه گنبد مسجد جامع عباسی نشود.

موسوی موحد در پاسخ به این که آیا اقدامی در مورد بهبود شرایط سازه ای این گنبد انجام شده است یا خیر؟ اظهار داشت: فعلاً این مباحث در حوزه مطالعات است چون باید کمترین صدمه و دخل و تصرف در بنا را داشته باشیم؛ اما اعضای کمیته بررسی مرمت این گنبد پس از بازدید مجدد از دو پوش، در مورد یک صورت جلسه هم به اجماع رسیدند و تأیید کردند که البته نمی دانم آنرا امضا کردند یا خیر، اما این صورت جلسه تنظیم شد و من هم آنرا مطالعه کردم منتهی قرار بود همکاران هم مطالعه و روز گذشته امضا کنند که اطلاعی در این خصوص ندارم که امضا کرده اند یا خیر.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در رابطه با محتوای این صورت جلسه بیان نمود: بیشتر، اولویت های مطالعاتی بررسی شده است؛ این که چه کاری باید انجام شود؟ مطالعاتی که باید انجام دهیم شامل چه مواردی است؟ آیا مقرر است فتوگرامتری انجام شود؟ استقامت بخشی چگونه باشد؟ زیرِ زمین چه اقداماتی انجام دهیم؟ روی زمین چه اقداماتی انجام دهیم؟ درمجموع فعلا در حد بحث های مطالعاتی است و هنوز به طرح مرمت نرسیده است.

او با اشاره به اینکه اعضای کمیته بررسی مرمت گنبد مسجد جامع عباسی راه های متفاوتی دارند، افزود: بعنوان مثال فردی مانند دکتر حجازی نگاه خیلی آکادمیک دارد و از یکسری جنبه ها هم نکته مثبتی است، ولی دکتر مختاری به لحاظ اجرایی قوی است و کارهای گوناگونی انجام داده اند و آقای فرشته نژاد هم که از پیشکسوتان میراث فرهنگی هستند و عمرشان را در میراث فرهنگی اصفهان گذرانده است؛ ازاین رو هرکدام نقطه نظرات متفاوتی دارند و بعضاً امکان دارد اختلاف نظراتی وجود داشته باشد، ولی یک نقشه راه برای آینده و نه فقط برای گنبد مسجد جامع عباسی، بلکه برای کل این مسجد و کل میدان نقش جهان درحال تنظیم است، اما فعلا به واسطه اتفاقاتی که افتاد از گنبدِ مسجد جامع عباسی مسجد آغاز می شود.