به گزارش عصر توریسم، خراسان رضوی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: گردشگری در جایگاه فرصت سازی و تحول آفرینی، نگاهی جدی و کاربردی در چارچوب توسعه اکوتوریسم بر اساس مولفه های گردشگری پایدار داشته است.

علی اصغر شالبافیان طی پیامی در سومین کنفرانس انجمن علمی طبیعت گردی ایران اظهار نمود: در حالیکه شاهد توجه روز افزون حوزه های مختلف با رویکرد بهره برداری پایدار به مباحث زیست محیطی هستیم، گردشگری در جایگاه فرصت سازی و تحول آفرینی، نگاهی جدی و کاربردی را در چارچوب توسعه اکوتوریسم بر اساس مولفه های گردشگری پایدار معطوف داشته است. تجربه بیشتر از ۳ دهه کار در این راه، علاوه بر دستیابی به موفقیت های مادی، عامل موثری در محافظت از بنیان ها و داشته های محیط پیرامون جوامع بشری شده است.

وی اضافه کرد: ‎بدون شک تلفیق سیاست های اقتصادی و زیست محیطی نقش مهمی در راه توسعه کشورها در ابعاد مختلف بخصوص در راه کاهش معضلات و چالش های پیش روی آیندگان و نسل های بعدی خواهد داشت. ایران به علت گوناگونی ارزش های سرزمینی، توجه به این داشته ها را بعنوان یک اصل مهم پذیرفته است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان نمود: ‎مطمئنا در سومین کنفرانس انجمن علمی طبیعت گردی ایران با عنایت به حضور اندیشمندان و چهره های علمی و تجربی صاحب نامی که در کشور حضور دارند، گفت وگوهای عمیقی شاهد خواهیم بود. امیدوارم همانگونه که در سالهای اخیر شاهد اتفاقات خوبی همچون ثبت جهانی بخش های مهمی از داشته های طبیعت کشورمان در چارچوب میراث طبیعی و ژئوپارک های جهانی هستیم، باید با انسجام بیشتر گروههای ذی نفع و نهادهای دولتی و مردمی از فرصت های بوجود آمده در راه بهره برداری پایدار و ارتقاء سطح زیست مشترک انسان و طبیعت بهره مند شویم.

‎شالبافیان اظهار داشت: این رویداد پرارزش را به فال نیک می گیریم و امیدواریم نتایج حاصل از این گردهمایی که مبتنی بر تجربیات روز دنیا است، محملی برای تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های کلان و خرد گردشگری کشور در راه بهره برداری پایدار از ظرفیت های پنهان و آشکار ایران بخصوص در محیط های طبیعی پیرامون اجتماعات انسانی که از حساسیت های بیشتری در نظام برنامه ریزی و شیوه های نوین مدیریتی برخوردار است، باشد.