عصر توریسم: اصفهان در بین آن دسته از هنرمندان طراح فرش که آنان را هنرمندان آزاد نام گذارده ایم، نام احمد ارچنگ بر اوج می درخشد. در حقیقت آنچه یادآور هنر اصیل دوران صفوی و زنده کننده طراحی سنتی در اصفهان امروز است در غایت کمال، در فرش ارچنگ می توان مشاهده کرد. نام این هنرمند بر هر فرش، اعتباری با ارزش تلقی می شود.

این توصیف شیرین صوراسرافیل از مرحوم استاد احمد ارچنگ است که آنرا در کتاب «طراحان بزرگ فرش ایران» نوشته است.

اما بعد…

شادروان احمد هرتمنی که نام خودرا به احمد ارچنگ تغییر داد، از مهم ترین طراحان فرش و به صورتی پدیده ای در این هنر محسوب می شود. این هنرمند از عناصر اصلی و محدود هنر ایرانی، اسلیمی و ختایی و گل و برگ های محدود آن با قدرت قلم و تخیل غنی خود آن چنان استفاده هنرمندانه ای می کرد که هر فرش او با دیگری متفاوت به نظر می آید. او نشان داد که هنر طراحی سنتی ایرانی می تواند اعتباری جهانی داشته باشد و ثابت کرد که جاودانی بودن نقوش و آثار تاریخی اصفهان نه فقط معلول لطافت و زیبایی آنها، بلکه مدیون جاذبه تفکربرانگیزی است که در هر دوره ای، تازه و بدیع به نظر می رسند.

آنچه می خوانید پاسخ های مکتوبی است که زهره ارچنگ، فرزند مرحوم استاد احمد ارچنگ، طراح و نقاش فقید فرش در پاسخ به پرسش های خبرنگار ایسنا در اختیار این خبرگزاری قرارداده است. لازم به یادآوری است که در شماره های آینده ی سلسله گفتگوها و گزارش های «خاک سرمه خیز اصفهان» مصاحبه یکی از شاگردان مستقیم استاد ارچنگ با ایسنا نیز منتشر خواهدشد که بطور ویژه مکمل این گفت و گو است.

استاد ارچنگ طراحی فرش را از چه زمانی شروع کرد؟

طراحی فرش را پس از مسابقه ای شروع کرد که از جانب شهرداری اصفهان و زیر نظر آندره گدار برای طراحی کاشی های میدان نقش جهان انجام شد و پدرم رتبه اول را به دست آوردند.
استادان ایشان چه کسی یا چه کسانی بود؟
استاد ایشان آقای غلامحسین اسلیمی و استاد نصرالله رفائیل بودند.

چه زمانی به طراحی برمبنای نقوش بناهای تاریخی پرداختند؟

ایشان وقتی ۱۳ ساله بود به طراحی از روی بناهای تاریخی ازجمله عالی قاپو پرداخت و از شروع دوران کودکی علاقه خاصی به طرح های کاشی کاری بناهای تاریخی اصفهان داشتند.

در این خصوص آرتور پوپ و آندره گدار چه تأثیری داشتند؟

از مشوقان اصلی ایشان آقایان پرفسور پوپ، اصفهان شناس مشهور و آندره گدار، سرپرست وقت اداره دیرینه شناسی ایران بودند که با علاقه مندی ایشان را تشویق می کردند.

آثار ایشان چه تفاوت های آشکاری با دیگر طراحان فرش زمان دارد؟

چون ابداعات ایشان برگرفته از ذهن و قدرت خلاقیت ایشان بود مسلماً طرح های ایشان با دیگران تفاوت فراوان دارد.

اولین نقشه ای که طراحی کردند چه بود؟

اولین طرح ایشان که بطور رسمی صورت گرفت طرح کاشی کاری پشت بغل های میدان نقش جهان بوده است.

در کارگاه های چه کسانی آغاز به فعالیت در حوزه فرش کردند؟

در کارگاه آقایان شورشی، انصاری و کارگاه براسور (کاردار وقت فرانسه) آغاز به طراحی کردند.
اثری از مرحوم استاد احمد ارچنگ؛ از مجموعه شخصی شاگرد او استاد مرتضی کیانزاد

منبع:

دسته‌ها: توریسم