به گزارش عصر توریسم، خرابکاران در استرالیا یک سنگ نگاره باستانی را نابود کردند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از گاردین، خرابکاران یک اثر هنری ۳۰، ۰۰۰ساله در یک مکان مقدس واقع در ایالت «استرالیای جنوبی» را نابود کردند. کارشناسان این تخریب را یک خسارت بزرگ و غم انگیز توصیف کرده اند و نسبت به فقدان محافظت از این مکان باستانی انتقاد کردند.
خرابکاران وارد غارِ «Koonalda» شدند و روی دیوار این مکان باستانی، جملاتی را حکاکی کردند.
به قول مقامات استرالیا، خرابکاران برای ورود به این غار زیر در ورودی، گودالی حفر کردند و به صورت کامل بخشی از این محوطه را نابود کردند.
دکتر «والش»، دیرینه شناس متخصص در محوطه های باستانی متعلق به بومیان استرالیا، آثار هنری واقع در این غار را «اثری بی نظیر در استرالیا» دانست و این نکته را تصریح کرد که آثار تاریخی این غار به علت نادر بودن آنها، یک میراث ملی محسوب می شدند.
به قول کارشناسان، سطح غار بسیار نرم است و پاک کردن نوشته های خرابکاران بدون از بین بردن اثر هنری زیر آن غیر ممکن است.
دکتر «کلر بازول»، رئیس کمیسیون حفاظت فدراسیون غارشناسی استرالیا در گفتگو با «گاردین» اظهار نمود: دولت استرالیا باید برای محافظت از این مکانها اقدام نماید وگرنه آثارهنری باستانی بیشتری از بین خواهند رفت.

دسته‌ها: توریسم