عصر توریسم: به گزارش عصر توریسم، خراسان رضوی مدیر روابط عمومی اداره کل راه آهن خراسان رضوی اظهار داشت: بارش برف و کاهش شدید دمای هوا خللی در حرکت قطارهای راه آهن مشهد به وجود نیاورده است.

جواد معراجی فر در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: کلیه قطارها شامل باری و مسافری طبق برنامه پیشبینی شده درحال تردد هستند و شرایط نامساعد جوی خللی در تردد آنها به وجود نیاورده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون هیچ یک از قطارها تاخیری نداشته و تمام آنها سر زمان مقرر شده حرکت کرده اند.

مدیر روابط عمومی اداره کل راه آهن خراسان رضوی تصریح کرد: با عنایت به ترافیک شهری به علت لغزندگی معابر به تمامی مسافران سفارش می شود کمی زودتر از منزل خود به سمت راه آهن حرکت کنند تا از قطار جا نمانند، چونکه کلیه قطارها سر موعد مقرر خود حرکت می کنند.

معراجی فر تصریح کرد: با عنایت به تمهیداتی که پیشبینی شده امیدوارم بتوانیم قطارها را بموقع و بدون تاخیر اعزام نماییم.

منبع:

دسته‌ها: توریسم