به گزارش عصر توریسم، با ریزشِ بخشی از سقفِ چهارسوی دوم بازار قیصریه در میدان جهانی نقش جهان، به علت بارش بارندگی های اخیر، این دفعه داربست ها در میانه های بازار چیت سازان نصب شده تا مرمت گران آنرا مرمت کنند، اما معلوم نیست میراث فرهنگی که تا کنون حاضر نشده درباره‌ی علت بی توجهی ها و فاجعه ای که پشت جداره های میدان نقش جهان و بازار قیصریه درحال وقوع است، صحبت کند، این وضعیت را بررسی نموده یا این دفعه هم مقرر است فقط با انجام یک مرمت کار را تمام کنند؟ در این گزارش فقط بخشی از فاجعه ای که می تواند هر لحظه بازار جهانی قیصریه را روی سر گردشگران، مغازه داران و عابران آن آوار کند، مشاهده می کنید.
خبرنگار: باران هادیان، شیرین مستغاثی/ تصویربردار: پیمان شاه سنایی / تدوینگر: امین نصراللهی / گوینده: سمیه ایمانیان