به گزارش عصر توریسم، باستان شناسان هنگام کاوشِ یک تپه خاکسپاری باستانی واقع در ژاپن، شمشمیر آهنین عظیم الجثه ای را کشف کردند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از انشنت اوریجینز، باستان شناسان با کاوش در یکی از تپه های خاکسپاری باستانی ژاپن، یک آینه برنزی عظیم الجثه شبیه سپر و یک شمشمیر آهنین ۲.۴ متری کشف کردند. این شمشیر بزرگترین شمشیری است که تابحال در این کشور کشف شده است.
قدمت این تپه به قرن چهارم و پنجم میلادی و به «عصر کوفون» (۳۰۰ تا ۵۳۸ میلادی) بازمی گردد.
این تپه ۸۶ متر قطر و ۱۰ متر ارتفاع دارد و جستجوهای دیرینه شناسی قبل در این مکان به کشف ابزار کشاورزی، اشیاء برنز و مسی و چندین آینه پر نقش و نگار منجر گردیده است.
در جریان پروژه اخیر دیرینه شناسی در این تپه هم این شمشیر و آینه عظیم کشف شدند.

به صورت معمول، آینه های برنزی که در محوطه های دیرینه شناسی ژاپن کشف می شوند به شکل گرد ساخته شده اند. با این وجود، آینه ای که در این تپه کشف شده است به شکل سپر است و ۶۴ سانتی متر ارتفاع و ۳۱ سانتی متر عرض دارد. در پشت آینه برآمدگی هایی با دو الگوی دایره ای شکل بوجود آمده است که با الگوهای روی آینه های دوره کوفون یکسان است.
این شمشیر که حدود ۲.۳ متر طول دارد دارای تیغه ای کمی خمیده و شبیه به مار است که نمونه بارز شمشیر در ارتباط با پرستش خدای مار است. این شمشیر، بزرگترین شمشیر سالمی است که تابحال در ژاپن کشف شده است. کارشناسان معتقدند که کاربرد آیینی برای رفع «شر» داشته است.
این شمشیر و سپر در لایه ای از گِل کشف شدند که یک تابوت چوبی پنج متری را پوشانده بود. باستان شناسان هنوز این تابوت چوبی را باز نکرده اند، اما معتقدند بقایای داخل آن دست نخورده باقی مانده است؛ چونکه شواهدی از حضور سارقان در این مکان وجود ندارد.

منبع:

دسته‌ها: توریسم