عصر توریسم: باستان شناسان در کاخ گلستان، بنایی قدیمی تر از این مجموعه تاریخی، کشف کردند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، علی هژبری ـ عتیقه شناس ـ درباره ی این کشف جدید در کاخ گلستان که در یونسکو ثبت شده و تنها میراث جهانی شهر تهران به شمار می آید، اظهار داشت: تابستان ۱۴۰۱ بود که بصورت اتفاقی، دیواری با نقوش آهکبری (احتمالا قسمتی از یک حمام) در شرق کاخ گلستان بیرون آمد. با بررسی نقشه های کاخ مشخص شد که گویا در اینجا حمامی نبوده است، پس احتمالاً این بنا با توسعه کاخ باید تخریب شده باشد.
او افزود: از آنجائیکه بنا از اواخر زند یا اوایل قاجار بوده با این وصف، بنظر می رسد که قسمتی از قدیمی ترین بناهای تهران باید باشد. برای تاریخ گذاری دقیق تر بنا لازم بود تا به یکی از روش های سالیابی مطلق متوسل شویم و آجر با اهمیت ترین یافته ای بود که می شد با گرمالیان یا ترمولومینسانس به سالیابی آن پرداخت. بدین جهت یکی از آجرها در ضمن کاوش برداشته شد و تحویل پژوهشکده حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری شد.

او سپس نتیجه حاصل از این سالیابی را که در صفحه اینستاگرام خود نیز منتشر نموده است، بدین سان تشریح کرد: این بنای تازه یافته شده ۱۵ سال کمتر یا بیش از ۲۳۰ سال قدمت دارد، یعنی قدمت احتمالی آن به سال ۱۲۰۶ قمری (بین ۱۱۹۱ تا ۱۲۲۱ قمری)، ۱۱۷۱ شمسی (۱۱۵۶ تا ۱۱۸۶ شمسی) و یا ۱۷۹۲ میلادی (بین ۱۷۷۷ تا ۱۸۰۷ میلادی) می رسد.
به گفته این باستان شناس، این بنا بازه زمانی که آقامحمدخان از دست کریمخان در شیراز گریخت تا اوایل حکومت فتحعلیشاه قاجار را در برمی گیرد.
هژبری باتوجه به بنای نویافته، این پرسش را بیان کرد که این محوطه قبل از توسعه کاخ گلستان چه بوده است؟ اظهار داشت: در مقاله ای که با همکارانم در حال گردآوری و نگارش آن هستیم پاسخ این پرسش را شفاف خواهیم کرد.
تصاویر انتشار یافته در این خبر از طرف علی هژبری، عتیقه شناس در اختیار ایسنا قرار داده شده است