به گزارش عصر توریسم، معاون گردشگری کشور ضمن اشاره به اختصاص ردیف بودجه ای مناسب برای مقابله با ایران هراسی، اظهار داشت: برای رونق گردشگری باید حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.
به گزارش عصر توریسم به نقل از خانه ملت، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رابطه با اقدامات در ارتباط با مقابله با ایران هراسی که ضربه سنگینی به گردشگری وارد می کند، اظهار داشت: دو ظرفیت برای این مسأله در نظر گرفته ایم؛ نخست، هزینه ای برای معرفی ظرفیت های گردشگری ایران به زبان های مختلف خارجی که باید در چارچوب تولید و نشر محتوا توزیع شود و همینطور ردیف اعتبارات مشخص به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با ایران هراسی که با عناوین «معرفی و تبلیغات گردشگری» پیشبینی شده است.
شالبافیان سپس در رابطه با تعطیلی پنجشنبه ها و رونق گردشگری در کشور، خاطرنشان کرد: به پیشنهاد این وزارت خانه، تعطیلی پنجشنبه ها برای رونق گردشگری در چارچوب اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه ها، به دولت عرضه و تصویب گردید و در چارچوب لایحه به مجلس ارسال شده است و هم اکنون منتظر تصمیم مجلس در این خصوص هستیم.
معاون گردشگری خاطرنشان کرد: بخش عمده اقتصاد گردشگری کشور مبتنی بر رونق گردشگری داخلی است و تعطیلی پنجشنبه ها می تواند به رونق سفرهای کوتاه مدت ختم شود و باعث رونق مقاصد اقتصادی در مبادی اصلی و توریست فِرست شود. به فرض مثال شهرهای بزرگ ما که ساکنان بسیار دارند همچون شهرکرد که دارای شهرستان ها و اماکن گردشگری زیادی در اطراف است می تواند با سفرهای کوتاه مدت به رونق اقتصادی، رشد گردشگری بخصوص در حوزه بوم گردی این منطقه منجر شود.
پایان پیام

منبع: