عصر توریسم: به گزارش عصر توریسم، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، راه اندازی «راهیان میراث فرهنگی» مشابه راهیان نور را پیشنهاد کرد و ضمن اشاره به اوضاع گردشگری کشور اظهار داشت: نباید از ترس اینکه نفوذی توسط شهروندان بیگانه در گردشگری به وجود آید صنعت توریسم را محدود نماییم.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه ـ دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ـ در دیدار با علی دارابی ـ قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی و شورای مدیران معاونت میراث فرهنگی ـ پیشنهاد کرد: معاونت میراث فرهنگی برای افزایش سواد میراثی، آشنایی افکار عمومی و اطلاع مسؤولان و روحانیون از میراث تمدنی و فرهنگی کشور، «راهیان میراث فرهنگی» را مشابه راهیان نور و راهیان پیشرفت، راه اندازی کند.
او اضافه کرد: مهم ترین وظیفه و مأموریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آن است که “کلان نظریه” خود در سه حوزه ماموریتی را مبتنی بر حکمت اسلامی و پیوند ایرانیت و اسلامیت عرضه کند تا در شورایعالی انقلاب فرهنگی بتوانیم به سند ملی میراث فرهنگی کشور کمک بایسته ای داشته باشیم.
خسروپناه همینطور اظهار داشت: نباید از ترس اینکه نفوذی توسط شهروندان بیگانه در گردشگری به وجود آید صنعت توریسم را محدود کنیم؛ چون که احتمال نفوذ در هر قشر، صنف و نهادی متصور است، آیا باید از بیم نفوذ، آنها را تعطیل کرد؟ در حوزه میراث فرهنگی محتاج نظریه هستیم نباید دو قطبی و دوگانگی ایجاد نماییم. ایران و اسلام تداوم تاریخی هویت ما ایرانی ها است. حکیم توس فردوسی بزرگ برون داد تفکر ایرانی ـ اسلامی است. در حوزه میراث فرهنگی باید امر آموزش، معرفی و تبلیغ به شکل جدی دنبال شود. استادان دانشگاه، نخبگان، روحانیون و رسانه ها نقش مهمی در این امر دارند.

در این دیدار که در محل دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی با حضور تعدادی از مدیران میراث فرهنگی کشور برگزار شد، علی دارابی ـ قائم مقام ضرغامی و معاون میراث فرهنگی ـ با بیان جایگاه و اهمیت ایران فرهنگی و قدمت تاریخی آن به پیشتازی ایرانی ها در عرصه علم و دانش و خدمات آنها به جامعه جهانی اشاره نمود و اضافه کرد: در نقشه مهندسی فرهنگی و هم سند علمی کشور وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
دارابی، حمایت مؤثر شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تدوین سند ملی میراث فرهنگی کشور را خواهان شد.

منبع: