به گزارش عصر توریسم، کرمانشاه قائم مقام وزیر میراث فرهنگی اظهار داشت: پرونده ثبت جهانی محور ساسانی کرمانشاه به عنوان یک پرونده چند ملیتی در دست بررسی می باشد.
علی دارابی در بازدید از غرفه استان کرمانشاه در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، اظهار داشت: استان کرمانشاه با دارا بودن مراکز گوناگون میراثی، جاذبه های گردشگری و همین طور صنایع دستی و میراث ملموس و ناملموس در کشور جایگاه مهمی دارد.
معاون میراث فرهنگی کشور در ادامه درباب پرونده ثبت جهانی محور ساسانی کرمانشاه و اسب کُرد، اظهار داشت: بتازگی در کشور یک شورای ثبت تشکیل دادیم که برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده برنامه ریزی نماییم که چه آثاری درحوزه میراث طبیعی و میراث ملموس و ناملموس در اولویت ثبت جهانی قرار دارند.
وی به وجود 35 هزار اثر ثبت ملی شده در کشورمان اشاره نمود و اضافه کرد: همین طور به لحاظ ثبت جهانی آثار ملموس با ۲۶ اثر جهانی رتبه نهم و با ۲۱ اثر جهانی ناملموس رتبه ششم دنیا را داریم، با اینحال باتوجه به ظرفیت های بی شماری که داریم جایگاه ما باید بالاتر از این باشد.
دارابی یادآورشد: البته نباید فراموش نماییم که به مدت ۲۰ سال به سبب انقلاب و جنگ تحمیلی اثری را در یونسکو ثبت نکرده ایم و آن زمان کشورها محدودیت سهمیه نیز نداشتند.
وی با اعلان اینکه حالا همه کشورها برای ثبت جهانی آثارشان سهیه دارند، اضافه کرد: در این شرایط باید از میان این همه اثر شاخص که داریم، به گزینی نماییم و بهترین ها را انتخاب نماییم.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی اظهار داشت: بتازگی درخواست های استان کرمانشاه در شورا مورد بررسی قرار گرفته ما هم بدنبال این هستیم که با نامه ریزی که داریم بتوانیم حتما در استان کرمانشاه کارهای ویژه ای را برای ثبت جهانی انجام دهیم.
دارابی درباب استفاده از ظرفیت چند ملیتی بودن محور ساسانی کرمانشاه برای تسریع در ثبت جهانی آن، اظهار داشت: برخی پرونده ها مثل محور ساسانی کرمانشاه چند ملیتی است که می توانیم با کشور عراق آنرا ثبت نماییم که طبیعتا یک فرصت بی نظیری برای ما خصوصاً در زمینه کرمانشاه است.
وی درباب پرنده ثبت جهانی محور ساسانی کرمانشاه اشاره کرد: اکنون در مرحله بررسی هستیم و تا تصمیم نهایی گرفته نشود، نمی توان چیزی را اعلام کرد، اما حتما آثار کرمانشاه جزو اولویت های ما برای ثبت جهانی است.