عصر توریسم: اصفهان از حال و هوای چهارباغ به سمت میدان جهانی نقش جهان گام برمی داریم، میدانی که بازار مسگرانش در سوی غربی آن برای هر شهروند اصفهانی و هر دوستدار نام و نشانی از اصفهان، بسیار آشناست… بااینکه سالهاست که باید گوش تیز کرد تا این بازار را از صدایش شناخت، اما هنوزهم صدای ضرب آهنگ ممتد چکش بر مس از این بازار شنیده می شود.

صدا ما را هم به خود فرا می خوانَد و به بازار مسگرانِ میدانی وارد می شویم که نقش جهانش خوانده اند و چه جلوه درخشان و شکوه مندی رخ می نماید از ظروف برساخته از مس و صدایی که باآنکه به نفس افتاده است، اما قطع نمی گردد… یکی یکی از کنار حجره ها می گذریم تا صدای ممتد فرود چکش بر مس را بیابیم. اندک اند، بسیار اندک و شاید در شمار انگشتان یک دست هم نیایند. بازار مسگرانِ امروز از روزهای شکوه دیروزش فاصله ای بسیار دارد اما هستند معدود هنرمندانی که به هنر مسگری، شهره آفاق اند و بسان قدمت بازار ریشه ها دارند.

استاد احمد سطوت را می بینم که بیرون از حجره اش نشسته است، با ضربه گیر صدایی که بر گوش دارد و چکش را به صورت مداوم بالابرده و بر ظرف مسیِ در دستانش فرود می آورد. بر سردر حجره اش نوشته است «کارگاه تولیدی احمد سطوت، سازنده انواع و اقسام صنایع دستی مسی» و من می ایستم به دیدن تکرار چندباره ی این فراز و فرود و شنیدن صدایی که آهنگ جریان دار و جریان ساز بازار مسگرهاست…

مسگری شغلی موروثی در خاندان سطوت است و حالا استاد «احمد سطوت» تنها بازمانده از مسگرهای این خاندان است که هنوز چکش بر دستانش است و می سازد و می پردازد. خدایش قوت دهد…

او می گوید: «سال ۱۳۳۴ در اصفهان متولد شدم و وقتی ۱۰ سال داشتم یعنی از سال ۱۳۴۳ مسگری را شروع کردم و به شغل اجدادی خود پرداختم. همان سال پدرم من را برای کار به همین حجره در بازار مسگرها آورد. یادم هست که ۱۵۰ نفر در این بازار به چکش کاری مس مشغول بودند، اما الآن تعداد آنها به کمتر از انگشتان یک دست می رسد، به صدای چکش ها گوش کن… از نفس افتاده…»

چهار نسل پیش از استاد احمد سطوت همگی به مسگری می پرداختند. استاد دراین باره توضیح می دهد: پدرم «حاج رضا سطوت» و پدربزرگم «حیدر علی» در همین حجره کار می کردند. جد پدری ام «حسین» و پیش از او «حاج اسماعیل» هم شغلشان مسگری بود. خلاصه نسل در نسل مسگریم و چکش بر مس می زنیم؛ علاوه بر این، پسرعموهای پدرم یعنی استاد «عبدالعلی سطوت»، استاد «عباس سطوت»، استاد «حسین سطوت» و استاد «حاج قاسم سطوت» هم مسگر و در این هنر، شهره عام و خاص بوده اند.»
استاد حاج احمد سطوت، پیشکسوت هنر مسگری

منبع:

دسته‌ها: توریسم