عصر توریسم: اصفهان مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه تاریخی، فرهنگی، مذهبی تخت فولاد از اجرای زیرساخت گردشگری مجازی تا آخر سال 1401 آگاهی داد.

هادی نظری در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: برنامه ای کاربردی با رویکرد اجرای گردشگری مجازی در تخت فولاد درحال اجراست که تعداد ۱۲۶۰۰ عکس ۳۶۰ درجه کروی و نشانه شناسی عناصر و جاذبه های گردشگری از مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد در قالب های بصری و صوتی از قابلیت های این زیرساخت مجازی است.

او با اعلان اینکه بارگیری محتوا و بهره مندی از محتوای برنامه گردشگری مجازی از سایر امکانات این برنامه کاربردی است، اضافه کرد: در دهه اخیر با رشد و گسترش وسیع فضای مجازی و لزوم ایجاد زیرساخت های گردشگری مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد، این پروژه متناسب با ابزارها و نیازهای گردشگران در حال اجراست.

نظری با اشاره به موقعیت مجموعه تخت فولاد که مکانی باز با فضای متنوع ازنظر تجارب معنوی است، اظهار داشت: گردشگری مجازی می تواند در ترویج گردشگری معنوی و همین طور معرفی و برجسته سازی ظرفیت های هنری و گردشگری مجموعه تخت فولاد مؤثر باشد.

مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فولاد افزود: از قابلیت ها و خاصیت های زیرساخت گردشگری مجازی می توان به عدم محدودیت زمانی، محدودیت مکانی و فضا اشاره کرد؛ ضمن این که این پروژه دارای امکان گردشگری مجازی در ساعات روز و همین طور گردشگری در شب است.

نظری اضافه کرد که از نکات قابل توجه در اجرای این پروژه، همکاری با شرکت دانش بنیان در زمینه فناوری و گردشگری مجازی است.

منبع:

دسته‌ها: توریسم