عصر توریسم: با گذر از آوارهای بتنی، راه به قلب شهر تاریخی «انطاکیه» باز می شود، در صورتیکه جاده های شهر مملو از حفارها و امدادگران با کلاه های سختِ ارتش و پلیس ترکیه است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از بی بی سی، «مهمت سوروغلو» از ۲۰ سال پیش و از زمانی که به عنوان مهندس برق بازنشسته شده، راهنمای تور بوده است و تاریخ شهر «انطاکیه» را برای هزاران توریست توضیح داده و حالا نخستین بار است که بعد از زلزله مهیب ترکیه، به این شهر بازگشته است.
او می گوید: «انطاکیه جایی است که روحم را در آن پیدا می کنم. این شهری است که در آن اقوام و مذاهب مختلف در کنار هم با صلح زندگی می کنند. این منطقه چند فرهنگی و چند زبانه است و گردشگران نیز مثل من از آن بسیار لذت می بردند.»

این شهر که در دوران رومیان و قرون وسطی به انطاکیه مشهور است، شهری باستانی است. این شهر ۳۰۰ سال پیش از میلاد تأسیس شد و پایتخت منطقه ای امپراتوری روم بود. همین طور یکی از اولین مراکز مسیحیت و برای یهودیت و اسلام حائز اهمیت بوده است.
«مهمت سوروغلو» در روایتی از بازدید از این منطقه می گوید: «شهر بعد از زلزله مهیب اخیر، حدودا غیرقابل تشخیص است. در کنار اداره دولتی منطقه پارک می نماییم، جایی که ساعت ساختمان در ساعت ۰۴: ۳۴ متوقف شده است؛ ساعتی که چند دقیقه بعد از وقوع زلزله در بامداد روز ۱۷ بهمن ماه را نشان میدهد.
ویرانه های یک مسجد در انطاکیه