عصر توریسم: به گزارش عصر توریسم، خراسان رضوی مشاور تولیت آستان قدس رضوی در امور حوزه و روحانیت اظهار داشت: باید در سند ملی زیارت ابعاد اجرائی مشخص و دستورها و مجموعه های مردمی بیشتر قابل دریافت باشد چونکه توجه با این موارد موجب می شود نگاه ها تغییر کرده و تکلیف خودرا در مشهد بدانیم.
حجت الاسلام محسن بذرگری هاشمی شامگاه چهارشنبه، ۱۰ اسفند ماه، در سلسله نشست های بررسی الزامات نگارش سند ملی زیارت با محوریت «بررسی ابعاد سیاستی نگارش سند ملی زیارت» که در فضای مجازی برگزار شد، اظهار داشت: اصل پرداخت به سند ملی زیارت بسیار لازم، مهم، دارای اولویت و در کلان نظام دارای اهمیت است و باید برای آن زمان گذاشت.
وی ادامه داد: بنظر می رسد ما مشکلات تصوری نسبت به امر زیارت داشته باشیم و برای این سند نیاز داریم که اساتید، دانشجویان و حوزویان در بخش های مبانی و مبادی آن فعالیت کنند؛ بااینکه اقدامات خوب مطالعاتی زیادی مانند طرح مطالعاتی توسعه کمی و کیفی زیارت انجام شده اما می توان به شکلی دیگر نیز به آن پرداخت.
مشاور تولیت آستان قدس رضوی در امور حوزه و روحانیت اشاره کرد: در سند ملی زیارت باید مواردی را حتما ضمیمه سند نماییم تا دراین زمینه مطالعاتی صورت گیرد. همین طور لازم است گفت وگوهایی در مبانی و مبادی این سند صورت گیرد برای اینکه حتما مبانی در سیاستگذاری مهم تلقی می شود و بهتر است از ابتدا تکلیف آن روشن باشد؛ به عنوان مثال تعریف زیارت در اجرا با تضادهایی روبه رو است. حتی در فضای متولیان اعتاب هم این مساله خودرا نشان می دهد؛ بدین سبب که گفتمان سازی نظری انجام نشده است.
وی با اعلان اینکه باید در سند ملی زیارت ابعاد اجرائی مشخص باشد، عنوان کرد: در این سند باید دستورها و مجموعه های مردمی بیشتر قابل دریافت باشد. اگر ما زیارت و همین طور زائر را فقط به مفهوم حضور فیزیکی معنا کنیم؛ بسط و شعاع آن می تواند قالب های اجرائی مختلفی داشته باشد. بدین سبب اگر بخواهیم زیارت و زائر را از منظرهای مختلف معنا نماییم، اساسا مباحث متفاوت خواهد شد و می توان در مورد آنها بحث کرد.
نباید زائر و زیارت را تنها به حضور جسمانی معنا کرد
بذرگری هاشمی اشاره کرد: ما نباید زائر و زیارت را تنها به حضور جسمانی معنا نماییم بلکه حضور روحی و قلبی نیز باید ضمیمه این تعاریف باشد و با این تعاریف به سراغ زائر و زیارت برویم. بدین سبب اگر به سند ملی زیارت می پردازیم؛ این مفهوم بسیار اهمیت دارد و باید تکلیف آن در سند مشخص شود.
وی با اشاره به این که به تعبیر آیت الله جوادی آملی، فقیه و اندیشمند، یک بحث مقصد و یک بحث مقصود داریم، بیان کرد: توسعه مفهومی خیلی می تواند متفاوت باشد؛ یعنی ما به مقصد رسیدیم اما به مقصود نرسیدیم. ما نه فقط حضور جسمانی، قلبی، روحی و زیارت ازراه دور را باید در نظر داشته باشیم بلکه می توانیم این مفهوم زائر و زیارت را به عنوان یک حضور قلبی مستمر توسعه دهیم. بدین سبب کسی که برای زیارت به مشهد مقدس آمده و تا آن زمان که به شهر خود بازمی گردد، می تواند همچنان نقش زائر بودن را داشته باشد؛ به عنوان مثال کسی که به مشهد می رود، به آن فرد مشهدی می گویند و یا حتی اگر به کربلا مشرف شود، به او کربلایی می گویند.
مشاور تولیت آستان قدس رضوی در امور حوزه و روحانیت اشاره کرد: ادامه و تسری این معنا می تواند تاثیر بسیار زیادی به لحاظ اجتماعی داشته باشد و به عنوان مفهوم زیارت خودرا نشان دهد که در سند ملی زیارت بیشتر در مورد این موضوعات بحث می شود؛ بدین سبب اگر به تمام این موارد توجه نکنیم، در آینده در مبانی و مبادی سند گرفتار مشکل خواهیم شد.
وی بیان کرد: همانطور که گفته شد، ابعاد اجرائی مبانی نظری باید بطور مشخص در سند ملی زیارت روشن باشد، چونکه موجب می شود نگاه های خودرا تغییر دهیم و تکلیف خودرا در شهر مشهد بدانیم. بدین سبب مشخص شدن این مبانی نظری در سند دعواهای گفتمانی که در مشهد وجود دارد را کمرنگ می کند و گفته نمی شود که ما در امر زیارت فراتر از این چارچوب حرفی برای گفتن نداریم. اگر به آن الزامات توجه نشود، در ابعاد اجرائی شاهد رویکرد های متفاوت و مباحث مربوط به اداره شهر را خواهیم داشت که مدام شاهد آنها هستیم.
بذرگری هاشمی تصریح کرد: مشخص بودن مبانی نظری در سند به ما کمک می نماید تا در حوزه بین الملل و در زمینه زیارت و مشهد تکلیف خودرا بدانیم برای اینکه اگر بخواهیم خوش بینانه به موضوع زیارت از نظر بین المللی نگاه بیاندازیم، تنها آماری را می دهیم که این تعداد شیعه برای زیارت به مشهد سفر می کنند و این امر می تواند بسترهایی را برای زیارت بوجود آورد. همین طور می توانیم با آنها ارتباط داشته باشیم و شبکه سازی خوبی را ایجاد نماییم که همه این ها خوب است.
وی اظهار داشت: فضای فرهنگی در حرم مطهر امام رضا(ع) به شکلی به وجود آمده که گاهی افراد نسبت به اهل سنت هنگام نماز خواندن به صورتی ایراد می گیرند و این امر سبب شده که زوار اهل سنت برای زیارت با مشکل مواجه شوند. با وجود این که به لحاظ مذهبی و موارد دیگر به هم نزدیک هستیم اما این مشکلات برای آنها به وجود آمده است.
مشاور تولیت آستان قدس رضوی در امور حوزه و روحانیت با اعلان اینکه ما باید در سند ملی زیارت عناوین و مفاهیم را به شکلی مشخص نماییم که ما را دراین زمینه جهت دهی کند، اشاره کرد: ما باید در سند ملی زیارت این موارد را به لحاظ سیاستگذاری روشن نماییم. ما می خواهیم فضای فکری و تصویری شهر و فرهنگ زیارت را در مشهد به شکلی تغییر دهیم که آمادگی حضور یک جمعیت قابل توجهی از خارج از کشور و همین طور اهل سنت را داشته باشیم و بدون تعارف این مساله در حرم امام رضا(ع) دیده نمی شود.
بذرگری هاشمی اضافه کرد: ما باید برای حضور زوار و گردشگران در مشهد زمینه را فراهم نماییم برای اینکه گردشگری در سفرنامه خود نوشته بود که مشهد جذابیتی برای دیدن ندارد؛ بنا بر این ما باید زمینه و جاذبه ای را برای تمایل گردشگران براس سفر به مشهد به وجود آوریم. ما باید در شهر مشهد جذابیت هایی را به لحاظ علمی، سلامت، گردشگری و… به وجود آوریم و تا آن زمان که مبانی تصوری ما روشن نباشد، نمی توانیم موفق عمل نماییم.