عصر توریسم: عصر توریسم: خراسان رضوی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی به تشریح تمهیدات این اداره کل برای اسکان زوار از 25 اسفند ماه تا 4 فروردین ماه پرداخت.

یوسف بیدخوری در گفت و گو ایسنا درباب تمهیدات اسکان زوار و گردشگران در روزهای پایانی سال و شروع سال جدید اظهار داشت: پیش بینی می نماییم از ۲۵ تا ۲۹ اسفند ماه، شاهد موج دوم سفر زوار و گردشگران به مشهد و استان باشیم.

وی اضافه کرد: در مجموع ۳۷۸۹ واحد اقامتی شامل اقامتگاه تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی است. واحدهای دولتی، اسکان موقت و اسکان اضطراری با ظرفیت ۴۲۹ هزار و ۱۷۶ نفر در مشهد برای اسکان زوار در این دوره زمانی فراهم گشته است.

بیدخوری اظهار داشت: ظرفیت اسکان تحت پوشش گردشگری شامل ظرفیت اقامتی در واحدهای رسمی شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها، خانه مسافرها و اقامتگاه های بوم گردی است.

وی افزود: ۱۶۰۱ واحد اقامتی با ظرفیت ۱۳۵هزار و ۳۸ نفر، شامل ۲۳۷ هتل با ظرفیت ۵۷ هزار و ۹۰۶ نفر، ۳۰۳ هتل آپارتمان با ظرفیت ۲۴ هزار و ۲۱۶ نفر، ۳۷۵ مهمانپذیر با ظرفیت ۲۲ هزار و ۳۸۰ نفر، ۶۸۲ خانه مسافر با ظرفیت ۳۰ هزار و ۳۹۴ نفر و ۴ مرکز اقامتی بوم گردی با ظرفیت ۱۴۲ نفر برای این بازه زمانی پیش بینی شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی اضافه کرد: علاوه بر این نیز زائرسراهای دولتی شامل ۴۹۸ مهمانسرای دولتی با ظرفیت ۶۳ هزار و ۸۳۱ نفر و ۳۱ زائرسرای ارزان با ظرفیت ۳۳ هزار و ۲۵۷ نفر برای اسکان زوار پیش بینی شده است.

وی اشاره کرد: همین طور واحدهای اسکان موقت شامل کمپ های شهرداری، حسینیه ها، مدارس و بقاع متبرکه و اسکان اضطراری شامل سالن های ورزشی، مساجد، اردوگاه ها و سالن های سپاه همچون ظرفیت های اسکان پیش بینی شده در روزهای نوروز است.

بیدخوری بیان کرد: ۱۲۵۰ مرکز اسکان موقت با ظرفیت ۱۳۳ هزار و ۲۵۰ نفر به تفکیک شامل یک کمپ شهرداری با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر و ۴۴۹ حسینیه با ظرفیت ۷۵ هزار نفر و ۸۰۰ مدرسه با ظرفیت ۴۵ هزار و ۷۵۰ نفر در نظر گرفته شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی اظهار داشت: مراکز اسکان اضطراری با ظرفیت ۶۳ هزار و ۸۰۰ نفر به تفکیک شامل ۲۰ سالن و اماکن شهرداری با ظرفیت ۱۷ هزار و ۳۵۰ نفر، ۱۲۸ مسجد با ظرفیت ۲۰ هزار نفر، ۲۰۰ مسجد ظرفیت ذخیره با ظرفیت ۱۰ هزار نفر، یک اردوگاه سپاه با ظرفیت ۵۰۰۰ نفر، ۵۱ سالن ورزشی سپاه با ظرفیت ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر و ۵ سالن ورزشی آموزش وپرورش با ظرفیت ۱۲۵۰ نفر برای اسکان زوار رضوی در این بازه زمانی پیش بینی شده است.

پیش بینی ۵۱۳ مرکز اسکان اضطراری ویژه زوار نوروزی

بیدخوری با اشاره به این که ۳۸۹۳ واحد اقامتی در ایام آغازین سال جدید برای زوار در مشهد پیش بینی شده است، افزود: از این تعداد ۵۱۳ مرکز اسکان اضطراری با ظرفیت ۱۴۳ هزار و ۵۵ نفر برای زوار در نظر گرفته شده است.

وی درباب تمهیدات اسکان زوار و گردشگران در ایام آغازین سال جدید اظهار داشت: با توجه به این که موج اصلی سفرها در بازه ۲۹ اسفند ماه تا چهارم فروردین ماه است تمهیداتی از طرف این سازمان برای اسکان زوار و گردشگران انجام شده است.

وی اضافه کرد: در مجموع ۳۸۹۳ واحد اقامتی شامل واحدهای اقامتی تحت پوشش گردشگری، واحدهای اقامتی دولتی، اسکان موقت و اسکان اضطراری با ظرفیت ۵۰۸ هزار و ۴۳۱ نفر در مشهد برای این بازه زمانی ویژه اسکان زوار پیش بینی شده است.

منبع: