عصر توریسم: به گزارش عصر توریسم، همدان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان اشاره کرد: حذف سواره از هگمتانه از اهمیت زیادی برخوردارست و باید طی یک ماه آتی صورت گیرد.
محسن معصوم علیزاده چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه در جلسه ثبت جهانی هگمتانه، بیان کرد: کاهش ارتفاع ساختمان حوزه هنری(سینما قدس) یکی از موانع پرونده ثبت جهانی همدان است و باید طی یک ماه آتی صورت گیرد.
وی افزود: اغنای عمومی نیز بسیار اهمیت دارد و میراث فرهنگی برای این امر مهم به همکاری اصناف نیاز دارد تا بازاریان تا زمان حضور ارزیابان در همدان با ما همراه شوند و هم افزایی جمعی اتفاق بیفتد.
معصوم علیزاده با بیان این که ارزیابان یونسکو شهریورماه سال جاری برای ارزیابی پرونده ثبت جهانی در همدان حضور پیدا می کنند، اشاره کرد: اقدامات اجرائی و پروژه ها باید تا زمان حضور ارزیابان صورت گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان افزود: یکی از نکات مورد توجه کارشناسان یونسکو همکاری، هماهنگی و هم افزایی میان مجموعه های مدیریتی استان است.
وی با تأکید بر این که موانع ثبت جهانی هگمتانه تا پیش از شهریور عملی شود، اظهار داشت: باید اهتمام ویژه ای به پرونده داشته باشیم چونکه آبروی جمهوری اسلامی ایران است و باید با هم افزایی به سرانجام برسد.
معصوم علیزاده اشاره کرد: ثبت جهانی به همدان و مجموعه تاریخی استان هویت می دهد و بطور قطع بر عرصه های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری تاثیر خواهد گذاشت، علاوه بر این اعتبارات خوبی به پرونده اختصاص داده شده است.