به گزارش عصر توریسم، همدان شهردار همدان اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری همدان ۷۰ میلیارد تومان برای پروژه ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان پیشبینی شده است.
سیدمسعود حسینی چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه در جلسه ثبت جهانی هگمتانه، اظهار نمود: در بودجه سالجاری شهرداری ثبت جهانی هگمتانه بعنوان یکی از اولویت های شهرداری گنجانده شد.
وی ضمن اشاره به این که برای جداره سازی میدان امام(ره) ۱۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، اضافه کرد: برای جداره سازی خیابان اکباتان هم ۸۶۰۰ میلیارد پیشبینی شده و امسال جداره سازی قسمتی از خیابان شهدا هم صورت می گیرد.
حسینی با اشاره به اینکه پیاده راه سازی خیابان باباطاهر هم در دستور کار است، مطرح کرد: طرح حرم تا حرم، ساماندهی بازار تاریخی، اجرای گذر فرهنگی و رفع موانع ثبت جهانی هگمتانه همچون کارهای شهرداری امسال است.

منبع:

دسته‌ها: توریسم