به گزارش عصر توریسم، بعد از گذشت حدود هشت سال از کشف اسکلت بانوی هفت هزارساله از خیابان مولوی تهران، دیرینه شناس جوانی که کنجکاوی و مدوامت او منجر به این کشف مهم شد، می گوید: محل کشف این بانوی هفت هزارساله، برخلاف وعده ها، نه تنها به سایت موزه شهری تبدیل نشد، بلکه سطح آن پوشانده و پارکینگ موتورسیکلت ها شده است.
به گزارش عصر توریسم به نقل از ایسنا، اوایل دیماه سال ۱۳۹۳ جستجوهای دیرینه شناسی در حفاری های فاضلاب خیابان مولوی، محدوده میدان محمدیه کنونی به شناسایی اسکلتی باقی مانده از هزاره پنجم قبل از میلاد منجر گردید. این کشف مهم با کنجکاوی های مهسا وهابی، که آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته دیرینه شناسی بود، صورت گرفت و تاریخ تهران را با ادعای جدیدی مواجه کرد.
وهابی، دکتری دیرینه شناسی ـ حالا بعد از گذشت حدود هشت سال از آن کشف مهم، در هفته میراث فرهنگی و در نشستی که از جانب کمیته تخصصی حفظ آثار تاریخی و فرهنگی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران برگزار شد، گزارشی از روند و جزئیات کشف اسکلت بانوی هفت هزارساله تهران که حالا در موزه ملی نگهداری می شود، عرضه کرد و خاطرنشان کرد که قرار بود محل کشف اسکلت بانوی هفت هزارساله، به اولین سایت موزه شهری تبدیل گردد و اسکلت به همراه دیگر مواد فرهنگی یافته شده در همان محل به معرض نمایش گذاشته شود، اما بعد از انتقال اسکلت، محل کشف به شکلی به سرویس بهداشتی بی خانمان ها و معتادانی که در آن محدوده زندگی می کردند، تبدیل شد و حالا هم روی آن ترانشه ها را پوشانده اند و سطح آن به پارکینگ موتورسیکلت ها تبدیل گشته است.
این درحالی است که در زمان کشف اسکلت بانوی هفت هزارساله، قرار بود این مکان با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان زیباسازی شهرداری به سایت موزه شهری تبدیل گردد و بر همین مبنا هم اسکلت بانوی هفت هزارساله به همراه ۳۶ شیء کشف شده از آن محل، “موقتی” به موزه ملی انتقال داده شدند تا این سایت موزه ایجاد شود، اما تا امروز خلف وعده شده است. مهسا وهابی ـ دیرینه شناس ـ حالا با یادآوری نارضایتی باستان شناسان از جابه جایی آن یافته ها و تکرار مطالبه آن سال ها می گوید: هنوز دیر نشده و باید برای ایجاد سایت موزه شهری اقدام نمود.
او اعتقاد دارد اگر سایت موزه شهری در خیابان مولوی تهران و در محل کشف اسکلت بانوی هفت هزارساله (محدوده میدان محدودیه خیابان مولوی) ایجاد می شد، یقینا روی بافت اجتماعی و فرهنگی و زندگی مردم آن منطقه تأثیر مثبت می گذاشت.
عکس در ارتباط با سال ۹۴ است و وضعیت محل کشف اسکلت بانوی ۷ هزار ساله را بعد از جابه جایی نشان داده است
میراث فرهنگی پیگیر بود در این محل سایت موزه ای راه اندازی شود که مسؤولیت آن با سازمان زیباسازی شهرداری تهران بود

منبع: