عصر توریسم: به گزارش عصر توریسم، همدان فرماندار همدان اظهار داشت: در جهت حذف سواره از عرصه هگمتانه ون ها از خیابان اکباتان حذف شده و تا چند روز آینده سواره از محوطه هگمتانه حذف می شود.
مسلم مخفی در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به این که برای همدان چهار محور توسعه کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل و ترانزیت کالا و صنایع کم آب بر مطرح است، اضافه کرد: با وضعیت آب، گردشگری از ظرفیت بیشتری برخوردار می باشد و باید در اولویت باشد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و دست ساز در استان به وفور وجود دارد و باید آنها را به دنیا معرفی نماییم، اظهار نمود: طبق آمارها سالانه پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به ایران سفر می کنند که سهم همدان تنها ۱۵ هزار نفر است.
مخفی ضمن اشاره به این که ثبت جهانی نیاز شهر همدان است، افزود: اگر هگمتانه ثبت جهانی شود دو اتفاق بزرگ برای شهر رقم می خورد؛ اول این که یونسکو از ظرفیتهای خود برای معرفی هگمتانه استفاده می نماید که سبب جذب گردشگر خارجی می شود و دوم این که برای این اثر فاخر اعتبار درنظر می گیرد.
وی ضمن اشاره به این که برای رفع موانع ثبت جهانی همدان کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری به صورت هفتگی در فرمانداری تشکیل و کارها به جد دنبال می شود، اظهار داشت: جلساتی با بازاریان و کسبه محلی به صورت مداوم برگزار شده و تسهیل سازی جامعه محلی در دستور کار است.
مخفی با اشاره به اینکه بعد از ثبت جهانی، پیاده راه اکباتان محور گردشگری شهر همدان خواهد شد و این مورد باید برای کسبه شفاف شود، خاطرنشان کرد: مشاغل کسبه این پیاده راه باید هم راستا با ثبت جهانی و توسعه گردشگری تغییر کند.
فرماندار همدان ضمن اشاره به این که ثبت جهانی همدان به پیوست رسانه ای نیاز دارد، افزود: در جهت حذف سواره از عرصه هگمتانه ون ها از خیابان اکباتان حذف شده و تا چند روز آینده سواره از محوطه هگمتانه حذف می شود.

منبع: