به گزارش عصر توریسم، باستان شناسان ابزارهای هفتصدهزارساله ای را در یونان کشف کرده اند که می تواند تاریخ را بازنویسی کند.
به گزارش عصر توریسم به نقل از انشنت اوریجینز، تاریخچه غنی یونان به تازگی با کشف ابزارهای شکار حیرت انگیزی به قدمت هفتصدهزار سال وسعت بیشتری پیدا کرده است.
این ابزارهای سنگی باستانی که در یک معدن ذغال سنگ واقع در «مگالوپولیس» کشف شده اند، نه تنها تاریخچه یونان را ۲۵۰ هزار سال افزایش داده اند، بلکه در رابطه با تکامل اجداد انسان تبار ما قبل از مهاجرت به شمال اروپا، پنجره جدیدی را گشوده اند.
شهر باستانی «مگالوپولیس» در منطقه «آرکادیا» قرار داشت. با کشف اخیر ابزارهای سنگی باستانی در معدن ذغال سنگ این شهر، تاریخچه در رابطه با اساطیر و افسانه های یونانی زیر سایه رفته و رازهای ارزشمندی در رابطه با انسان تباران باستان، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است.

طبق گزارش «گریک سیتی تایمز»، آثار تاریخی که به تازگی در «مگالوپولیس» کشف شده است، اطلاعات بسیار جدیدی را در اختیار می گذارد. در جریان جدید ترین اکتشافی که در قدیمی ترین محوطه دیرینه شناسی یونان (به قدمت ۷۰۰ هزار سال) انجام شده است، علاوه بر کشف بقایای گوزن عظیم الجثه منتقرض شده و تعدادی دیگر از حیوانات، ابزارهای سنگی متعلق به دوره پارینه سنگی زیرین (۳.۳ میلیون تا ۳۰۰ هزار سال قبل) هم کشف شد.

این ابزارها که برای قصابی کردن حیوانات و چیدن گیاهان در حدود ۷۰۰ هزار سال پیش مورد استفاده قرار می گرفتند، همچنان تیز هستند و گمان می رود که انسان تباران دوره «پارینه سنگی زیرین» آنها را تولید کرده باشند. در صورت تایید نهایی این نتیجه گیری و با کشف بقایای انسان تباران در این مکان، تاریخچه یونان تا ۲۵۰ هزار سال به عقب بازمی گردد.
قدیمی ترین ابزارهایی که در یونان کشف شده بود به حوالی ۵۰۰ هزار سال قبل بازمی گردند که در غار «پترالونا» کشف شده بودند. این ابزارها به همراه بقایای فسیل شده یک جمجمه انسان باستانی پیدا شده بودند. برای تایید نهایی اکتشاف جدیدی که در مگالوپولیس انجام شده است هم باید بقایای انسان تباران کشف شود.

منبع: