عصر توریسم: نمایشگاه نسخ خطی منتخب حبیب السیر که بعد از روضةالصفا، معروف ترین تاریخ فارسیِ پس از دوره مغول است، در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح خواهد شد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، در امتداد برگزاری نمایشگاه های مناسبتی دهه فجر، نمایشگاه نسخ خطی منتخب حبیب السیر در مجموعه جهانی کاخ گلستان در روز ۱۵ بهمن ماه افتتاح خواهد شد. بر این اساس دو نسخه به شماره های ۲۲۳۷ و ۲۲۳۸ که در کاخ گلستان به نمایش در می آید دارای تاریخ های کتابت متفاوت از ۱۰۱۳ الی ۱۰۷۰ است و ۲۰ نگاره مذهبی آب و رنگ دارد.
در این نمایشگاه نسخه خطی حبیب السیر در قطع رحلی به خط نستعلیق-ثلث عالی دارای ۱۵ مجلس نقاشی به شیوه هرات با جلد مقوای روکش چرم زنگاری و دارای ۶۴۶ صفحه ۲۰ سطری به معرض نمایش گذاشته می شود. همین طور نسخه دیگر حبیب السیر این نمایشگاه دارای ۵ مجلس نقاشی و ۳ سرلوح مذهب با جلد مقوای روکش چرم ساغری دارای ۷۹۷ صفحه ۲۰ سطری است. حبیب السیر، بعد از روضةالصفا، معروف ترین تاریخ فارسیِ پس از دوره مغول محسوب می شود. خاصیت حبیب السیر، در مقایسه با دیگر تاریخ های فارسی، جامعیت و تنوع مطالب و ابتکار مؤلف در تاریخ نگاری است. قصه ها، اساطیر، افسانه ها و گاه خرافاتی که مؤلف حبیب السیر از دوره های قبل از اسلام یا از دوران اسلامی در کتاب خود جای داده است، نشان دهنده تاریخ تحول افکار و شرح رموز و اسرار روایات و داستان های ملی و مذهبی است و برای فهم تاریخ مطالب سودمندی دارد.

خاصیت دیگر این کتاب، بسط مطالب عهد تیموری و اوایل حکومت صفوی است و از این لحاظ بر روضةالصفا نیز ترجیح دارد. خواندمیر در آخر هر دوره تاریخی، فصلی را به شرح احوال وزیران، بزرگان سادات و مشایخ، عالمان دینی و شاعران و هنرمندان معروف مختص کرده است و این نوآوری در مورخان بعد از او، همچون اسکندربیگ منشی، مؤلف عالم آرای عباسی، نیز تأثیر گذاشته است. حبیب السیر اولین بار در ۱۲۶۳ در بمبئی، چاپ سنگی شد. محققانی چون جلال الدین همایی، محمد دبیرسیاقی و عبدالحسین نوایی بر این نسخه پژوهش های ارزشمندی انجام داده اند.

منبع:

دسته‌ها: توریسم