به گزارش عصر توریسم، مدیرکل گردشگری و میراث فرهنگی شورایعالی مناطق آزاد کشور، از اراده مناطق آزاد برای جذب توریست و شبکه سازی صنایع دستی اطلاع داد و اظهار داشت: پارسال دو میلیون و 893 هزار توریست خارجی داشتیم.
محمد فرزاد میرزایی قلعه، در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: سال ۱۴۰۲ در مجموع ۶۰ میلیون مسافر از مناطق آزاد بازدید داشته اند که در نوع خود یک رکورد شمرده می شود. این آمار از تردد خودروهایی با پلاک غیربومی وارد شده به مناطق به دست آمده است. وی اظهار داشت: مناطق آزاد محصور هستند و پلاک خوان داریم بنا بر این پلاک های غیربومی قابل شمارش هستند. ما ۳۰ میلیون خودروی غیر بومی را در میانگین آمار جهانی که ۳ هست ضرب کردیم بعلاوه آماری که از فرودگاه ها و بنادر گرفته ایم و در نهایت آمار حدوداً ۶۰ میلیونی به دست آمد. میرزایی قلعه اضافه کرد: باتوجه به زیرساخت های انجام شده و حجم بالای سرمایه گذاری بخش خصوصی در عرصه خدمات گردشگری در مناطق آزاد کشور، امیدواریم در سال ۱۴۰۳، حوزه گردشگری با رشد ۳۰ درصدی همراه باشد، از همین رو در مناسبات بودجه ریزی گردشگری مناطق، به طور متوسط برای نخستین بار با رشد ۲۷ درصدی بودجه جاری و رشد ۴۳ درصدی بودجه عمرانی مواجه خواهیم شد. وی به اراده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای جذب توریستهای خارجی در قالب شب اقامت اشاره نمود و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ کل مناطق آزاد میزبان ۲.۸۵۰.۰۰۰ مسافر خارجی در مقصد بوده اند. شاخص ما برای به دست آوردن این آمار، اقامت بوده است سال قبل حدوداً ۲ میلیون و ۸۹۳ هزار توریست خارجی در مناطق اقامت کرده اند که امیدواریم این عدد را در آخر اسفند ۱۴۰۳ به ۳.۵۰۰.۰۰۰ نفر برسانیم، البته برای انجام این مهم، همکاری تمام دستگاهها به ویژه وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در اولویت خواهد بود. وی ادامه داد: برای رسیدن به این اهداف در نظر داریم از بلاگرها و اینفلوئنسرهای خارجی نیز برای معرفی مناطق آزاد ایران استفاده نمائیم، ضمن این که با سلیمانیه عراق، عمان، افغانستان و سایر کشورها وارد مذاکره شده ایم تا شرکت های گردشگری آنها وارد ایران شوند. در این صورت آمار ما از ۳.۵ میلیون توریست بیشتر هم خواهد شد.

منبع: