به گزارش عصر توریسم، سومین سمپوزیوم ملی گردشگری و سرمایه گذاری سبز با رویکرد اقتصاد سبز و ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در گردشگری برگزار می گردد.
به گزارش عصر توریسم به نقل از مهر، این رویداد به همت دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری معاونت گردشگری کشور و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می گردد. این رویداد با حمایت دانشگاه علم و فرهنگ، معاونت گردشگری کشور و تشکل های علمی و صنفی از سال ۲۰۲۵ در چارچوب کنفرانس بین المللی و نمایشگاه جانبی به صورت سالانه برگزار می شود. یکی از مهم ترین دستاوردهای این رویداد جریان سازی علمی و صنفی در حوزه سرمایه گذاری های سبز در گردشگری می باشد، تا پیش از این در کشور ما اقتصاد سبز و سرمایه گذاری های سبز بیش تر شعارگونه، جهت جذب مخاطبان یا در حد فرضیات علمی در صنعت توریسم مطرح می شد، اما توجه سازمان جهانی گردشگری به این مورد و انتخاب این مورد بعنوان شعار هفته جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۳ و محور قرار دادن آن در سیاست ها و فعالیت گردشگری کشورها سبب شد در سطح جهانی به ویژه کشورهای درحال توسعه به این مورد بیشتر پرداخته شود. تلاش شده بعنوان رسالت آموزشی و ترویجی دانشگاه ها، با حمایت انجمن علمی گردشگری ایران در عرضه آموزش های نوین، بحث و تبادل نظر اندیشمندان و کارآفرینان، توسعه ارتباطات فعالین صنعت توریسم در این عرصه و همیاری با دستگاههای دولتی در امر سیاست گذاری تلاش شود. چون که سرمایه گذاری های سبز در گردشگری کشور ما پیشینه ای تاریخی و درخشان دارد و میتوان با تشکیل سیاست های حمایتی، شبکه سازی ذینفعان و حمایت ایده ها، مسیر رو به رشدی در جهت تحقق گردشگری سبز و افزایش سرمایه گذاری های سبز در گردشگری ایران زیبا داشته باشیم. بی گمان این مورد بر جاذبه های گردشگری کشورمان می افزاید. شرکت کنندگان می توانند به صورت آنلاین یا حضوری در سومین سمپوزیوم ملی گردشگری و سرمایه گذاری سبز شرکت نمایند همینطور به شرکت کنندگان گواهی معتبر علمی اعطا می شود.

منبع: