مدیرعامل انجمن راهنمایان گردشگری استان: میانگین اقامت توریستهای خارجی در كهگیلویه و بویراحمد به 1 و نیم روز رسید

به گزارش عصر توریسم ایسنا/كهگیلویه و بویراحمد مدیرعامل انجمن راهنمایان گردشگری كهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: میانگین اقامت توریستهای خارجی ادامه مطلب…